Cultuur en Economie

Cultuur draagt de economie van de stad

Cultuur manifesteert zich in veel verschillende gedaanten: in kunst, creatieve industrie, media, maar ook in politiek en samenleving. Cultuur is een van de bouwstenen van ontwikkeling op economisch, sociaal en politiek niveau. De waarde van cultuur moeten we blijven verankeren in onze maatschappij, zodat we die waarde niet steeds opnieuw hoeven uit te leggen. Cultuur is veel meer dan musea en theaterzalen en zeker niet elitair. De kracht van cultuur is veel breder.

Cultuur draagt bij aan het vernieuwen en versterken van de samenleving. Het zorgt voor nieuwe ideeën, onverwachte mogelijkheden en verbind mensen. Wanneer de politieke discussie over de waarde van cultuur beperkt blijft tot de spanning tussen gesubsidieerde cultuur en cultureel ondernemerschap dan toont dit een totaal gebrek aan interesse en visie. Cultuur uitingen zullen alle complexe problemen in de wereld niet oplossen maar zij stimuleren wel het vrije denken en ontwikkelingen die vanuit de mensen zelf komen.

Cultuur draagt bij aan de economie en dus de welvaart. De economische waarden van kunst en cultuur kunnen voor Amersfoort uitgedrukt worden in een vijf tal aspecten. Het versterkt de werkgelegenheid door het gebruik van de voorzieningen; het leidt tot toegenomen waarde van woningen en grond; het levert de bestaanswaarde van onze prachtige binnenstad; het geeft de economische waarde van de bestedingen van mensen die onze stad bezoeken en tot slot de sociale waarde die culturele instellingen in de stad bijdragen aan cultuureducatie op scholen en activiteiten in wijkcentra gericht op cultuurdeelname om zo betere onderwijsprestaties en een betere gezondheid en minder leefbaarheidsproblemen in de wijken te realiseren.

Zonder cultuur geen innovatie en zonder innovatie geen vooruitgang – Henk Pijper

Zowel Flint als theater de Lieve Vrouw zullen binnen afzienbare tijd op de huidige plaats ingrijpende renovatie nodig hebben. De vraag dient zich dan aan of in plaats van renovatie de optie van nieuwbouw op een andere locatie beter kan zijn. Gelet op de huidige decentrale plek van Flint en de te verwachten moeilijkheden om het huidige Flint gebouw te verduurzamen moet de voorkeurm gegeven worden aan de realisatie van een nieuw cultuurhuis. Een mogelijke plek daarvoor is waar het huidige stadhuis staat. Deze unieke locatie tussen het oude centrum en het centraal station is de perfecte plaats voor een nieuwe locatie waar zowel Flint als theater De Lieve Vrouw onderdak kunnen krijgen. De huidige locatie van Flint kan dan worden ingezet voor binnenstedelijke woningbouw.

Amersfoort heeft veel culturele parels die we moeten blijven ondersteunen. Dat zijn niet alleen de musea Kunsthal KADE en het Mondriaanhuis, maar ook de activiteiten zoals Amersfoort Jazz, Spoffin, Into the Woods of Poppen in het Park. Cultuur is van jong en oud en hoort zo toegankelijk mogelijk te zijn én er moet cultuur beschikbaar zijn voor iedereen. Een ander pareltje in de stad is het Rietveldpaviljoen dat een permanente culturele invulling verdient.

Bezuinigen op cultuur is slecht voor de economie

Veel leden van amateurverenigingen zijn de vrijwilligers die de spil vormen in de organisatie van veel cultuuruitingen. We moeten daarom niet bezuinigen op cultuurevenementen, toegankelijke straatkunst en amateurverenigingen die onze stad niet alleen levendig en verbonden houden maar ook een bijdrage leveren aan de economie. Verenigingen binden jong en oud en overbruggen verschillende wijken en achtergronden. Amersfoort cultuurstad komt zo steeds duidelijker op de kaart en dat vraagt om blijvende promotie van Amersfoort voor Nederlandse toeristen.