Volhoudbaarheid

Bij politieke beslissingen zouden we veel meer de vraag moeten stellen of de beslissing of maatregel over een langere termijn vol te houden is dan wel leidt tot een structurele verbetering.

Vaak zijn het incidenten die leiden tot een aanpassing van bestaande afspraken of een nieuwe regel.